Профіль користувача

Перегляд загальної інформації про користувача

На сторінці профілю користувача ви зможете побачити загальну інформацію про нього, його Проєкт та підписки на листи:

До стандартних параметрів належать:

ПараметрОпис
NamеІм'я користувача;
AgeВік користувача;
GenderСтать користувача;
CountryНазва країни;
CityНазва міста;
LanguageДвосимвольний код мови (наприклад, "uk");
Channel IdВикористовується для передачі каналу трафіку верхнього рівня, через який користувач потрапив на продукт (наприклад, paid search);
Subchannel IdВикористовується для передачі підканалу трафіку, через який користувач потрапив на продукт (наприклад, Facebook);
VIPВикористовується для передачі статусу користувача за принципом: платник – "1" / не платник – "0".

📘

За замовчуванням, VIP-параметр має значення "0" (не платник). Інші параметри, які не були задані, залишаться незаповненими.

👍

Ті параметри, які не належать до наведеного вище списку, можна знайти у розділі User attributes.

В останньому блоці міститься інформація про статус підписки користувача на різні типи листів:

 • Subscribe to regular emails – підписка на тригерні листи;
 • Subscribe to marketing campaigns – підписка на листи маркетингових кампаній;
 • Blocked – заблокований користувач.

👍

Більш детально інформацію про підписку користувача на листи можна проглянути у розділі Unsubscribes.

Також на сторінці є чотири блоки:

 • Webhooks – відображає статуси доставки листів та дії користувача;
 • Timeline – відображає дати основних подій, пов'язаних з користувачем;
 • User attributes – відображає атрибути користувача, які були вказані під час відправки листів або окремо надані через API-точки;
 • Unsubscribes – відображає дату та причину відписки, якщо користувач відписався від листів.

Розгляньмо кожен із них окремо.

Webhooks

У цьому розділі зібрана інформація про статуси доставки листів та дії користувача відповідно до них.

Вгорі вказана назва листа: "Welcome", "Reset password" тощо.

У кожного листа є свій Source або тип відправки. Він буває:

 • "system" – відправка системного листа;
 • "custom" – лист маркетингової кампанії;
 • "client" – відправка, ініційована клієнтом.

Інші значення у полі Source означають, що відправки були ініційовані логіками самої системи. Такі логіки налаштовуються окремо під кожен Проєкт та відрізняються залежно від потреб продукту.

🚧

Зверніть увагу, що дані зберігаються протягом 30 днів.

Також можна налаштувати отримання автоматичних повідомлень при створенні або редагуванні Проєкту, прописавши необхідну URL-адресу у полі Webhooks.

👍

Детальніше про процес налаштування можна прочитати у статтях Webhooks та Email webhooks.

Timeline

Тут можна знайти дати основних подій, повʼязаних із користувачем:

 • Registration date – дата реєстрації;
 • Confirm date – дата першого натискання;
 • Last mailed – дата, коли був надісланий останній лист;
 • Last online – дата останнього відкриття листа за попередні 2 години;
 • Last reaction – дата, коли користувач востаннє реагував на лист (останнє натискання);
 • Last request – дата останнього запиту (через Рекомендаційну систему).

User attributes

У цьому розділі зібрані атрибути користувача, що були вказані під час відправки тригерного або системного листа (наприклад, через АРІ точку Send system / trigger email) або надані окремо через API-точки Add and update user data by Project id and email / Add and update user data by user_id.

Нижче наведені лише загальні параметри, але вони можуть відрізнятися залежно від особливостей вашого продукту, тому цей список не є вичерпним:

ПараметрОпис
akAuth key – ключ для авторизації / автологіну користувача на продукті;
аgeВік користувача;
photoПосилання на фотографію користувача;
list_idІдентифікатор групи користувача;
platform_id0 – 'Unknown', 1 – 'Desktop', 3 – 'Mobile', 4 – 'Android App', 5 – 'iOS App'.

Unsubscribes

Якщо користувач відписаний від листів, то у блоці Unsubscribes буде відображатись дата та причина відписки.

 • Unsubscribe types – відписка від певних типів тригерних листів;
 • Unsubscribe regular emails – повна відписка від тригерних листів;
 • Unsubscribe marketing campaigns – відписка від листів маркетингових кампаній.

👍

Більше інформації можна знайти у статті Відписка від листів.

Також у правому верхньому кутку сторінки є три крапки. При натисканні на них, з'являється список, за допомогою якого можна:

Якщо користувач підписаний →

 • Unsubscribe regular emails – відписати його від тригерних листів;
 • Unsubscribe marketing campaigns – відписати його від маркетингових кампаній.

Якщо користувач відписаний →

 • Subscribe regular emails – підписати його на тригерні листи;
 • Subscribe marketing campaigns – підписати його на маркетингові кампанії.