Відповіді на найпоширеніші запитання по використанню АРІ

1. Як дізнатися АРІ key?

АРІ key можна дізнатися тільки у Customer Success Manager.

2. Де клієнту власноруч знайти client_id?

Наразі client_id можна дізнатися тільки у Customer Success Manager.

3. Як пройти авторизацію для роботи з АРІ?

Для початку роботи з АРІ спершу необхідно дізнатися АРІ key та client_id у Customer Success Manager. Потім рядок у форматі {clientId}:{api_key} треба закодувати в base64 та передати у header авторизації. Більше інформації – у статті Getting Started With Your API.

4. Як працюють АРІ-точки та як оновлюються дані після надсилання запиту?

Усі API-точки працюють асинхронно: якщо вам надходить відповідь 200 ОК, то це означає, що ми отримали та взяли в опрацювання ваш запит, і що він пройшов валідацію.

5. Як дізнатися статус відправки листа?

Статус відправки листа можна дізнатись у адмін-панелі – у розділах Профіль користувача або Webhooks.

6. Чи можна створити користувача через АРІ-точку Add and update user data by user_id ще до відправки першого листа?

Ні, користувач створюється під час відправки йому першого листа через АРІ-точку Send system / trigger email.

Натомість через API-точку Add and update user data by user_id можна оновити дані для вже створеного користувача. У випадку, якщо цього користувача ще немає у системі, його буде додано під час завантаження CSV-файлу у межах запуску маркетингової кампанії.

7. Як передати значення додаткових параметрів користувача через API?

Оновити дані про користувача або додати нові параметри можна двома способами:

Список параметрів, наведений у статтях, не є вичерпним. Ви можете передавати будь-які інші параметри, необхідні для вашого продукту. Але важливо передавати значення одного і того ж параметру в однаковому форматі.

8. Як створити користувача?

Користувач автоматично створюється при відправці системного / тригерного листа через АРІ-точку Send system / trigger email. Параметри користувача, наведені в таблиці нижче, зберігаються в системі та актуалізуються під час майбутніх відправок, якщо дані відрізняються:

Параметр Опис
name Ім'я користувача
gender Стать користувача
platform_id 0 - 'Unknown', 1 - 'Desktop', 3 - 'Mobile', 4 - 'Android App', 5 - 'iOS App'
country_id Код країни
list_id Ідентифікатор групи користувача
client_user_id Ідентифікатор користувача на стороні продукту
ak Auth key – ключ для авторизації / автологіну користувача на продукті
age Вік користувача
photo Посилання на фотографію користувача
language_id Код мови

У випадку, якщо ще немає користувача в системі, його буде створено під час завантаження CSV-файлу при запуску маркетингової кампанії.
9. Як виправити допущену помилку в електронній пошті користувача?

Під час опрацювання АРІ-запиту (наприклад, стосовно відправки системного або тригерного листа) система здійснює перевірку на валідність електронної пошти та, за потреби, приводить її до правильного формату, як-от: із [email protected] на [email protected].

Окремо є АРІ-точка Check email, яка валідує електронну пошту та призводить її до правильного формату. Цю АРІ-точку можна використовувати для валідації електронної пошти перед власне запитом на відправку листів.

10. Як подивитися приклад відповіді, що може прийти після надсилання запиту?

Справа, під прикладом запиту, є вікно Response. Вибравши приклад відповіді, що цікавить (200, 400 або інші приклади потенційних негативних відповідей за наявності), ви можете побачити приклад відповіді та скопіювати його у разі потреби.

screenshot

screenshot

11. Як дізнатися про відправку листа за допомогою Webhooks?

Після відправки листа користувачу надсилається Webhook Sent. Якщо ви отримали лише автоматичне повідомлення типу "Sent" – це означає, що лист було успішно доставлено. Якщо після нього ви отримали ще й сповіщення "Lost" – це означатиме, що користувачу ваш лист не надійшов.

12. Що необхідно зробити для зміни АРІ-точки для Webhooks?

Щоб змінити URL-адресу для отримання автоматичних повідомлень для окремого Проєкту, необхідно зайти в адмін-панель: у списку проєктів (Projects) вибрати необхідний, натиснути Edit, перейти до вкладки Additional та прописати потрібне значення у полі Webhooks. Зрештою, не забудьте зберегти зміни, натиснувши на Save.

Якщо вам необхідно змінити АРІ-точку для отримання автоматичних повідомлень для всього акаунта, зверніться до CSM. screenshot