АРІ-точка для відписки користувача від отримання SMS-повідомлень.

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!