АРІ-точка для відписки користувача від отримання листів.

🚧

Зверніть увагу, що відписатися від системних листів неможливо.

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!