АРІ-точка для присвоєння користувачеві ідентифікатора, який використовується на продукті.

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!