АРІ-точка для поновлення підписки користувача на всі типи листів.

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!