Release notes: November [EN / UA]

Check out to learn about new features & improvements on the Sendios platform, and explore newly published articles.

Admin panel

New Features

🌟 Option to save PDF files for system emails: We've introduced a dedicated "Store PDF" feature for system emails. This option allows sent system emails to be stored in the Sendios system for 1 month. You can download these emails in PDF format directly from the "Users" page by selecting the corresponding user.

Improvements

🚀 Description field in marketing campaigns and transactional emails: We have introduced the possibility of adding a description when creating and editing marketing campaigns and transactional emails, making it easier for you to provide context and details.

🚀 Choose the preferred time zone: We enabled the possibility to select the desired time zone when scheduling the start of "Scheduled" or "Recurring" campaign types.

Documentation updates

📘 Glossary: Dive into our latest article with a list of key terms and their definitions to help you understand and work with the Sendios system more easily.

📘 Crowdin Integration: Learn how to connect Sendios with Crowdin platform for efficient product localization following step-by-step instructions.

📘 Using translations from Crowdin: Offers practical insights on integrating Crowdin translations into email templates, transactional sendings, and marketing campaigns enhancing the multilingual capabilities of your content.

📘 AppsFlyer Integration: The article provides comprehensive details on the integration process with AppsFlyer, a data analytics service, highlighting its advantages such as conversion measurement, revenue tracking, and spam prevention.

📘 Downloading PDF files of sent system emails: Learn how to store and download sent system emails in PDF format.

📘 SMTP errors and related Webhooks: Gain insights into SMTP error codes and the automatic Webhook messages associated with email delivery failures to help you troubleshoot and address issues effectively.

📘 FAQ: Access detailed answers to frequently asked questions related to the usage of the Sendios platform.

UA version

Admin Panel

New Features

🌟 Опція збереження PDF-файлів для системних листів: Ми запровадили спеціальну опцію "Store PDF" для системних листів. Ця функція дозволяє зберігати відправлені системні листи в системі Sendios протягом 1 місяця. Ви можете легко завантажити їх у форматі PDF безпосередньо зі сторінки "Users", вибравши відповідного користувача.

Improvements

🚀 Поле Description в маркетингових кампаніях і транзакційних листах: Ми запровадили можливість додавати опис при створенні та редагуванні маркетингових кампаній і транзакційних листів, що полегшить надання контексту та деталей.

🚀 Вибір бажаного часового поясу: Тепер ви можете обрати бажаний часовий пояс при налаштуванні початку розсилок для типів кампаній "Scheduled" або "Recurring".

Documentation updates

📘 Словник термінів: Ознайомтеся зі списком ключових термінів та їх визначень, щоб полегшити розуміння та роботу з системою Sendios.

📘 Інтеграція із системою перекладів Crowdin: Дізнайтеся, як підключити платформу Crowdin до Sendios для ефективної локалізації продукту за допомогою пошагових інструкцій.

📘 Використання перекладів з Crowdin: Практичні поради допоможуть вам інтегрувати переклади з Crowdin у ваші шаблони листів, транзакційні відправки та маркетингові кампанії, розширюючи багатомовні можливості вашого контенту.

📘 Інтеграція із платформою AppsFlyer: Стаття детально розглядає процес інтеграції з AppsFlyer, сервісом аналізу даних, висвітлюючи його переваги, такі як вимірювання конверсії, відстеження доходів і запобігання потрапляння листів до спаму.

📘 Завантаження PDF-файлу відправленого системного листа: Дізнайтеся, як можна зберігати та завантажувати в PDF-форматі відправлені системні листи в системі Sendios.

📘 Помилки SMTP та відповідні Webhooks: Отримайте відомості про коди помилок SMTP та автоматичні повідомлення Webhooks, пов'язані з невдачею доставки електронних листів. Ця стаття допоможе вам ефективно вирішити проблеми та усунути неполадки.

📘 FAQ: Отримайте докладні відповіді на найпоширеніші питання щодо використання платформи Sendios.